s
naar Bio-Ron op facebook
  • Home
  • Producten
  • Graszaad
  • Zaai advies

Zaaien

etend_paard_bio_weide2

Ons klimaat vertoond een tendens naar zachtere winters waardoor we graszaden tot later in het najaar en soms ook vroeger in het voorjaar kunnen inzaaien. 
Zolang de gemiddelde bodemtemperatuur maar rond de 10 graden zit is het graszaad kiemkrachtig genoeg om op te komen. 

Als het gras eenmaal 5 tot 10 cm hoog is, kan het zelfs al lichte vorst verdragen.

Kiemrust biologisch zaad

Biologisch zaad heeft in tegenstelling tot gangbaar zaad een diepe kiemrust wat simpel gezegd betekend dat het langzamer, eigenlijk normaal, tot ontwikkeling komt.

Zaai je dus gelijk met je buurman die gangbaar zaad gebruikt dan zie je bij de buurman sneller groen zijn dan bij jou.

Ook de kleur van het bio-gras zal normaal gezien net een tintje lichter zijn, hoewel de bemesting historie hierbij natuurlijk wel een belangrijke rol speelt.

Maar biologische planten ontwikkelen zich over het algemeen gewoon wat langzamer / normaler waardoor zij diep wortelen en zich volledig kunnen ontwikkelen.

Alle essentiële voedingsstoffen worden hierdoor in de juiste verhoudingen in het plant materiaal vastgelegd en maken het daarmee tot een kwaliteit die meer passend is voor een paard t.o.v. de snelle productie grassen.

 

Waarom bloemen en kruiden zaaien

paard_weide_bio_kruiden81Kruiden zijn mineraal minnend en halen de dieper liggende minerale sporenelementen naar boven. 

Ze houden niet van zure grond, kunstmest of / en drijfmest maar wel van veel zon.

Ze bevorderen met hun diepe wortels dat er lucht in de bodem kan binnendringen.


Verschillende  soorten zijn ook in staat de natuurlijke stikstof uit de lucht in de bodem vast te leggen.
De natuurlijke bodemvruchtbaarheid / het natuurlijk leverende vermogen verbeterd hierdoor.

Bloemen en kruiden staan ten dienste van het natuurlijke regeneratie / evenwicht herstel van een bodem en verhogen met hun biodiversiteit de vrije  keuze mogelijkheid voor de dieren.

Bloemen en kruiden zijn naast grassen een waardevol voedergewas wat de dieren naar individuele behoefte kunnen opnemen om gezond te blijven.bio_weide_lieveheersbeestje


Verschillende van deze kruiden bevorderen een goede spijsvertering, stimuleren de verschillende organen en hebben tevens een worm afdrijvende werking

Wat er uiteindelijk allemaal opkomt van wat je zaait is volledig afhankelijk van de kwaliteit van de bodem.

Onze mengsels, van grote diversiteit, bieden de kans de algehele soorten rijkdom te laten toenemen.

Op een bestaande weide met een bemesting verleden van kunstmest en / of drijfmest zullen bloemen en kruidenplanten het moeilijk hebben om te concurreren met de al aanwezige grassen dus is ons advies stroken of hoeken kaal te maken, deze in te zaaien, en af te zetten tot het najaar voordat de paarden erbij kunnen.
Evt. kan de afzetting zo gemaakt worden dat de dieren over de afzetting wel de toppen kunnen pakken maar niet tot onderaan kunnen opeten zodat bv eenjarige planten bloemen en zaad kunnen produceren om volgend seizoen weer terug te keren.
Met dat het bodem management op natuurlijk bodem herstel wordt afgestemd kunnen de planten zich dan van hier uit gaan verspreiden.

Op het moment dat er weer van een goede bodembalans sprake is kunnen bijvoorbeeld de weide kruiden ook op een korte / open zode worden uitgezaaid.
Ga je helemaal opnieuw inzaaien strooi dan deze weide kruiden zaden vooruit het machinale inzaaien over het land, met de zaaimachine worden ze dan ondergewerkt.

Bloemen en kruiden zaden nooit mengen in een zaai machine, door het ongelijke kaliber van de zaden kan de machine dan verstopt raken waardoor er onregelmatig ingezaaid wordt!

Zaai je met de hand dan kunnen ze wel gemixt worden, voor grote oppervlakten kun je de zaden ook mengen met zand met een meststrooier over het land verdelen.

 

Kruiden en bloemenzaden

etend_paard_bio_weide1

Bloemen en kruiden zaaien kan van begin april tot half september. 

Inzaai kale grond 2 a 4 gram per m2
Doorzaai op vrij open graszode 3 a 5 gram per m2
evt 2 e en 3 e jaar herhalen afhankelijk van het resultaat.

 Wij bieden 3 mengsels met veel verschillende soorten die ook prima gecombineerd kunnen worden met als doel de algehele biodiversiteit en daarmee keuze mogelijkheid voor alle dieren te vergroten.

Multi-mengsel nr 1 / Wolff bevat een grote diversiteit aan klavers, klaver is positief voor de bodem omdat deze plant op een natuurlijke manier gratis de stikstof uit de lucht in de bodem vastlegt.
Bevat 10 % weidekruiden en 10 % bijenzaden.

Goed voor de bodem dus, maar in een omschakeling van geen kunst /  drijfmest meer zal er, afhankelijk aan het al aanwezige zaad en wat aangevoerd wordt, ook vanzelf al steeds meer klaver opkomen als onderdeel van de natuurlijke transformatie zonder het infuus van snelle stikstof zoals in kunst en drijfmest zit.
Een paardenweide mag ongeveer 5 a 10% klaver bevatten en weer een beetje afhankelijk van het type dier wat er op graast.
Want klaver bevat relatief veel makkelijk opneembare suikers en eiwitten en weinig vezels, dus voor sobere paarden liever wat minder en voor opgroeiende paarden, lacterende merrie's mag het wel wat meer zijn.

Bij hooiland daalt vanzelf het percentage klavers op het moment dat ze overschaduwd worden door de lengte van het gras en de toename van biomassa in de vorm van gras, dus is een wat groter klaver aandeel alleen maar gunstig qua uiteindelijke opbrengst, maar uiteraard moet het niet gaan overheersen. 

Hierdoor is dit mengsel niet of slechts zeer gering gedoseerd geschikt voor weiden voor paarden, dit mengsel is verder zeer geschikt voor biologische bodemverbetering voor braakliggende terreinen, als wissel / tussen gewas bij groente teelt, onder fruitbomen of om te zaaien tussen / rondom struiken.

 

Multi-mengsel nr 2 / Tubinger plus bevat met name planten die in 1 e instantie nectar bieden aan (solitaire) bijen, hommels en vlinders en vervolgens aangeboden kunnen worden aan de grazers, deze dieren zullen dan selectief naar individuele behoefte die planten opnemen die de juiste aanvulling vormen in hun dieet.

Vanwege de volumineuze planten met een lange droogtijd is dit mengsel niet of slechts in heel geringe mate geschikt voor hooiland.

 

Weide kruiden mengsel met de bekende medicinale planten, geschikt om de gehele weide mee in te zaaien.
Weidekruiden / medicinale bloemen en kruiden bevat voornamelijk laag blijvende planten welke de dieren selectief zullen opnemen al naar gelang de individuele behoefte, geschikt voor begrazen, hooiland en in combinatie met multii-mengsel 1 en 2.

 

De multi-mengsels bevatten 1 en meerjarige planten die gelijk het 1 e jaar een grote soorten rijkdom produceren.
Mocht er bij de start een bepaalde plant gaan overheersen, schroom dan niet om vroegtijdig even te maaien of de planten te kneuzen / pletten om de andere opkomende soorten meer licht te geven zodat deze zich ook goed kunnen ontwikkelen..
Voor iedere locatie zal de opkomst anders zijn en naar aanleiding van de bodemgesteldheid en ligging  ontstaat er op de langere termijn en combinatie van planten die zich onder deze specifieke omstandigheden kunnen handhaven.

Bij specifiek zaaien met alleen het bijen en vlindermengsel / multi-mengsel nr 2 adviseren wij om spontaan opgekomen gras te tolereren / extra te zaaien om de rupsen van voldoende voedsel te kunnen voorzien.

 Alle mengsels zijn ook prima te combineren, per locatie / doel kan er voor een bepaalde verhouding gekozen worden, wij adviseren hierin graag om een optimaal rendement van de zaden te verkrijgen.

 

Bloemen en kruiden zaaien

Bij constant begraasde weiden met een dichte zode is ons advies enkel de buitenrand van de wei te behandelen, bv onder / langs de omheining of / en speciale kruiden hoekjes / weiden te maken. Altijd de toplaag wat open te werken daar waar een verdichte graszode is of geheel kaal maken frezen om de zaden een goede start te geven.

Kies voor bloemen en kruiden plekken die je tot in het najaar kunt afzetten om de planten in het zaad te laten komen zodat zij zichzelf van hieruit kunnen vestigen / verspreiden in de omgeving

Uiteindelijk bepaald zogezegd hierbij de bodemgesteldheid welke soorten opkomen en zich zullen vestigen.

Tip: door waar je de kruiden en bloemen zaait eifel lava en zeeschelpenkalk te strooien wordt de bodem minder zuur en krijgen meer verschillende planten de kans het goed te gaan doen.

meer info over eifel lava klik hier

Zaaiadvies Graszaadmengsels

paard_weide_bio_kruiden96

De graszaden kunnen ingezaaid worden om er een geheel nieuw perceel van te maken maar kunnen ook doorgezaaid worden op bestaand grasland.

Doe dit dan op het moment dat het aanwezige gras kort en de zode open is.

Door deze manier van zaaien treed er wel wat verlies op ten opzichte van het machinaal zaaien maar hoeft er niet met zware machines over het land gereden te worden, wat beter is voor behoud van de bodemstructuur. 

Door zaaien zal afhankelijk van het resultaat / bodem en weide management altijd een aantal maal herhaald moeten worden om de soorten rijkdom te kunnen laten toenemen.


incarnaat_klaver

Dosering graszaadmengsels nieuwe inzaai is 40 a 50 kg per hectare oftewel 4 a 5 kg per 1000 m2

Voor doorzaaien kan de dosering gehalveerd worden maar is het nodig dit later nog eens te herhalen afhankelijk van het bereikte resultaat.

Door de grassen helemaal tot bloei te laten komen zullen zij zichzelf doorzaaien, 1 gezaaid zaadje wordt 100 tot 1000 nieuwe zaadjes!

Voor info over de samenstelling van de verschillende graszaden, kruiden en bloemenmengsels klik hier