Zaaien

etend_paard_bio_weide2

Ons klimaat vertoond een tendens naar zachtere winters waardoor we graszaden tot later in het najaar en vaak ook vroeger in het voorjaar kunnen inzaaien. 
Zolang de gemiddelde bodemtemperatuur maar rond de 6 a 10 graden zit is het graszaad kiemkrachtig genoeg om op te komen. 

Als het gras eenmaal 5 tot 10 cm hoog is, kan het zelfs al lichte vorst verdragen.

Kiemrust biologisch zaad

Biologisch zaad heeft in tegenstelling tot gangbaar zaad een diepe kiemrust wat simpel gezegd betekend dat het langzamer, eigenlijk normaal, tot ontwikkeling komt.

Zaai je dus gelijk met je buurman die gangbaar zaad gebruikt dan zie je het bij de buurman sneller groen zijn dan bij jou.

Ook de kleur van het bio-gras zal normaal gezien net een tintje lichter zijn, hoewel de bemesting historie hierbij natuurlijk wel een belangrijke rol speelt.

Maar biologische planten ontwikkelen zich over het algemeen gewoon wat langzamer / normaler waardoor zij diep wortelen en zich volledig kunnen ontwikkelen.

Alle essentiële voedingsstoffen worden hierdoor in de juiste verhoudingen in het plant materiaal vastgelegd en maken het daarmee tot een kwaliteit voeding die meer passend is voor een paard t.o.v. de snelle productie grassen.

 

Waarom bloemen en kruiden zaaien

paard_weide_bio_kruiden81

Kruiden zijn mineraal minnend en halen de dieper liggende minerale sporenelementen naar boven. 

Ze houden niet van zure grond, kunstmest of / en drijfmest maar wel van een gezonde bodem en veel zon.

Ze bevorderen met hun diepe wortels dat er lucht in de bodem kan binnendringen.

Verschillende  soorten zijn ook in staat de stikstof uit de lucht in de bodem vast te leggen.
De natuurlijke bodemvruchtbaarheid / het natuurlijk leverende vermogen verbeterd hierdoor.

Bloemen en kruiden staan ten dienste van het natuurlijke regeneratie / evenwicht herstel van een bodem en verhogen met hun biodiversiteit de vrije  keuze mogelijkheid voor de dieren.

Bloemen en kruiden zijn naast grassen een waardevol voedergewas wat de dieren naar individuele behoefte kunnen opnemen om gezond te blijven.bio_weide_lieveheersbeestje

Verschillende kruiden bevorderen bv. een goede spijsvertering, stimuleren de organen of/en hebben een worm afdrijvende werking

Wat er uiteindelijk allemaal opkomt van wat je zaait is volledig afhankelijk van de kwaliteit van de bodem.

Op een bestaande weide met een bemesting verleden van kunstmest en / of drijfmest zullen bloemen en kruidenplanten het moeilijk hebben om te concurreren met de al aanwezige grassen dus is ons advies stroken of hoeken kaal te maken, deze in te zaaien en af te zetten tot het najaar voordat de paarden erbij kunnen.

Evt. kan de afzetting zo gemaakt worden dat de dieren over de afzetting wel de toppen kunnen pakken maar niet tot onderaan kunnen opeten zodat bv eenjarige planten bloemen en zaad kunnen produceren om volgend seizoen weer terug te keren.
Met dat het bodem management op natuurlijk bodem herstel wordt afgestemd kunnen de planten zich dan van hier uit gaan verspreiden.

De medicinale weide kruiden kunnen wel altijd op een korte / open zode worden uitgezaaid omdat dit laag blijvende planten zijn die vroeg weer opkomen kunnen deze de concurrentie met de grassen beter aan.
In de algemene zin geldt bij door zaaien dit proces 2 a 3 jaar herhaald moeten worden al naar gelang het behaalde succes.

Bloemen en kruidenzaden kunnen NIET samen met grassen machinaal ingezaaid worden omdat de machine verstopt raakt door de verschillende grootte van de zaden, met een ongelijke inzaai als gevolg ! 

Zaai je met de hand dan kunnen ze wel gemixt worden.
Bij machinale inzaai kunnen de kruidenzaden het best met de hand vooruit de zaaimachine uitgestrooid worden, dan worden ze vanzelf ondergewerkt door de machine>
Bij grote oppervlakken kunnen de zaden gemengd worden met licht zand en met een kunstmeststrooier over het land verdeelt worden.

Kruiden en bloemenzaden

etend_paard_bio_weide1

Bloemen en kruiden zaaien kan van maart/ april tot half september. 

Inzaai kale grond 2 a 4 gram per m2
Doorzaai op vrij open graszode 3 a 5 gram per m2 

Wij bieden 3 mengsels met veel verschillende soorten welke ook prima gecombineerd kunnen worden om de algehele biodiversiteit te vergroten.

Multi-mengsel nr 1 / Wolff bevat een groot percentage en grote diversiteit aan klavers, klaver is positief voor de bodem omdat deze plant op een natuurlijke manier de (gratis) stikstof uit de lucht in de bodem vastlegt. Bevat tevens 10 % van onze medicinale weidekruiden en 10 % bijenzaden.

Klaver is dus goed voor de bodem, maar bij een omschakeling van geen kunst /  drijfmest meer kan er explosief veel klaver opkomen.
Dit is een onderdeel van het proces (natuurlijke transformatie) het zonder een infuus van o.a. snelle stikstof te redden.

Een paardenweide mag zo’n 5 a 10% klaver bevatten, eea afhankelijk van het type dier waar het voor bedoeld is.

Klaver bevat relatief veel makkelijk opneembare suikers en eiwitten en weinig vezels, dus voor sobere paarden liever wat minder en voor opgroeiende paarden, drachtige merrie’s, sportpaarden mag het wat meer zijn.

Bij hooiland daalt het percentage klavers op het moment dat deze overschaduwd worden door de lengte van het gras, door de de toename van het aandeel gras mag hierbij het aandeel klaver wat hoger liggen, wat weer gunstig is qua uiteindelijke opbrengst.
Maar bij klaver zaaien op graas weiden die relatief kort blijven is ons advies hier in 1e instantie zeer terughoudend in te zijn!!

Hierdoor is dit mengsel niet of slechts zeer gering gedoseerd geschikt voor weiden voor paarden / sobere dieren, maar zeer geschikt voor biologische bodemverbetering voor braakliggende terreinen, groenbemesting / tussenteelt, rondom struiken / bomen, akkerranden, vang gewas en verhogen van de biodiversiteit, etc. etc. 

 

Multi-mengsel nr 2 / Tubinger bijenmengsel bevat planten die in 1 e instantie nectar bieden aan (solitaire) bijen, hommels en vlinders.
Na deze functie vervuld te hebben / het moment dat er geen bijen meer vliegen kunnen deze planten ook aan grazende dieren aangeboden worden.
De dieren zullen dan naar individuele behoefte planten selecteren die ze willen opnemen.

Op voorwaarde dat de dieren goed doorvoed zijn !!
Met goed doorvoed bedoel ik overigens niet dat ze overgewicht moeten hebben, maar gewoon een goed gevuld spijsverteringssysteem zodat ze de bloemen en kruiden niet als hoofdvoedsel zien en hiervan selectief, ook gewoon niet, van eten.
Net als in de vrije natuur waar ze ook tenslotte ook niet ieder plantje (hoeven) opeten wat ze tegen komen;-) 

In dit mengsel zit boekweit welke als plant als giftig te boek staat, het zaadje juist weer als super gezond?
Onze ervaring is dat goed doorvoede paarden bij keuze uit veel verschillende planten giftige planten niet eten, tenzij in zeer geringe mate, dan doen ze aan zelfmedicatie / preventie dor hun neus te kunnen volgen.

Vanwege de volumineuze planten in dit mengsel die een lange droogtijd vragen is dit mengsel niet of slechts in zeer geringe mate geschikt voor hooi productie.

 

Weide kruiden mengsel met de bekende medicinale planten, geschikt om de gehele weide mee in te zaaien.
Weidekruiden / medicinale bloemen en kruiden bevat voornamelijk laag blijvende planten welke de dieren selectief zullen opnemen al naar gelang de individuele behoefte, geschikt voor begrazen, hooiland en in combinatie met multii-mengsel 1 en 2.

 

De multi-mengsels bevatten 1 en meerjarige planten die gelijk het 1 e jaar een grote soorten rijkdom produceren.
Mocht er bij de start een bepaalde plant gaan overheersen, schroom dan niet om vroegtijdig even te maaien of de planten te kneuzen / pletten om de andere opkomende soorten meer licht te geven zodat deze zich ook goed kunnen ontwikkelen..
Voor iedere locatie zal de opkomst anders zijn en naar aanleiding van de bodemgesteldheid en ligging  ontstaat er op de langere termijn en combinatie van planten die zich onder deze specifieke omstandigheden kunnen handhaven.

Bij specifiek zaaien met alleen het bijen en vlindermengsel / multi-mengsel nr 2 adviseren wij om spontaan opgekomen gras te tolereren / extra te zaaien om de rupsen van voldoende voedsel te kunnen voorzien.

 Alle mengsels zijn ook prima te combineren, per locatie / doel kan er voor een bepaalde verhouding gekozen worden, wij adviseren hierin graag om een optimaal rendement van de zaden te verkrijgen.

 

Bloemen en kruiden zaaien

Bij constant begraasde weiden met een dichte zode is ons advies enkel de buitenrand van de wei te behandelen, bv onder / langs de omheining of / en speciale kruiden hoekjes / weiden te maken. Altijd de toplaag wat open te werken daar waar een verdichte graszode is of geheel kaal maken frezen om de zaden een goede start te geven.

Kies voor bloemen en kruiden plekken die je tot in het najaar kunt afzetten om de planten in het zaad te laten komen zodat zij zichzelf van hieruit kunnen vestigen / verspreiden in de omgeving

Uiteindelijk bepaald zogezegd hierbij de bodemgesteldheid welke soorten opkomen en zich zullen vestigen.

Tip: door waar je de kruiden en bloemen zaait eifel lava en zeeschelpenkalk te strooien wordt de bodem minder zuur en krijgen meer verschillende planten de kans het goed te gaan doen.

meer info over eifel lava klik hier

Zaaiadvies Graszaadmengsels

paard_weide_bio_kruiden96

De graszaden kunnen ingezaaid worden om er een geheel nieuw perceel van te maken maar kunnen ook doorgezaaid worden op bestaand grasland.

Doe dit dan op het moment dat het aanwezige gras kort en de zode open is.

Door deze manier van zaaien treed er wel wat verlies op ten opzichte van het machinaal zaaien maar hoeft er niet met zware machines over het land gereden te worden, wat beter is voor behoud van de bodemstructuur. 

Door zaaien zal afhankelijk van het resultaat / bodem en weide management altijd een aantal maal herhaald moeten worden om de soorten rijkdom te kunnen laten toenemen.

incarnaat_klaver

Dosering graszaadmengsels nieuwe inzaai is 40 a 50 kg per hectare oftewel 4 a 5 kg per 1000 m2

Voor doorzaaien kan de dosering gehalveerd worden maar is het nodig dit later nog eens te herhalen afhankelijk van het bereikte resultaat.

Door de grassen helemaal tot bloei te laten komen zullen zij zichzelf doorzaaien, 1 gezaaid zaadje wordt 100 tot 1000 nieuwe zaadjes!

Voor info over de samenstelling van de verschillende graszaden, kruiden en bloemenmengsels klik hier

ZOEKEN
SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Hoe wij met uw gegevens omgaan kunt u lezen in onze privacy verklaring. Wij delen uw gegevens niet met derden.

help-humus
jaar of de bodem

Bio-Ron