Biologisch graszaad 

Biodiversiteit vergroten maakt dat dieren individueel kunnen kiezen waar ze in een bepaald moment behoefte aan hebben..
Als dieren zelf kunnen kiezen eten zij precies wat ze nodig hebben om hun gezondheid in stand te houden, als deze uit balans raakt zoeken zij vanzelf de planten die nodig zijn om de balans weer te herstellen.

Al in de 5 e eeuw voor Chr. zei geneesheer en natuurfilosoof Hippocrates “Laat voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding” uiteraard doelde hij op de mens maar voor een dier ligt dat natuurlijk niet anders.
Ook in nog oudere oosterse en westerse genees wijzen wordt het juiste voedsel als voeding maar tegelijk ook als medicijn gezien.

Gemis aan biodiversiteit en daarmee individuele keuze mogelijkheid staat dus in relatie met gezondheidsproblemen.
Door hier aandacht aan te besteden is er qua gezondheid veel winst te behalen.
En het mooie ervan is dat hiermee tegelijk de bodem processen positief worden beïnvloed en de toename van plantenrijkdom ook de insecten en vogels blij maakt, de meeste mensen ook;-)

Gezonde voeding voor een paard bestaat nu eenmaal uit meer dan eiwit, vet, koolhydraten, vitaminen en mineralen en vezels,  middels verschillende grassen, bloemen en kruiden krijgen de dieren toegang tot de ontbrekende beschermende voedingsstoffen zoals looistoffen, bitterstoffen, slijmstoffen en etherische oliën.
Dit zijn feitelijk ook essentiële voedingsstoffen welke helaas niet in de meeste analytische meet methoden worden meegenomen.

Een paard is van nature een dier wat selectief moet kunnen eten om een trage maar gestage voedselstroom in gang te houden, dit hoort simpel gezegd bij het wezen van dit dier.
Het foerageert vrijwel voortdurend om via een relatief kleine maag het daar achter gelegen grote darmsysteem gevuld / in beweging te houden door toevoer van vezelrijke maar daarnaast ook vooral selectief gekozen voeding.

Qua voeding aanbod en afhankelijk van de daarmee bereikte balans is een paard in staat hier optimaal alle benodigde voedingsstoffen uit te halen en zelfs op het gebied van de meeste essentiële vitaminen deze zelf te synthetiseren / te produceren, naast wat in de voeding zelf zit.

 

Productie grassen versus biologisch paardengras

Als wij onze paardenweiden bekijken valt op dat productie grassen veelal de overhand hebben, de meeste paardenwei graszaad mengsels bevatten ook een fors aandeel van dit soort grassen.
Dit zijn de grassen die veredelt zijn om graag  een stikstof rijke bemesting van kunstmest en / of drijfmest te ontvangen om vervolgens snelle groei en veel veel energie op te leveren.

Doordat ze vaak kort begraasd worden, planten krijgen geen kans volwassen te worden, zijn deze blad rijke grassen arm aan structuur en essentiële sporen elementen en juist rijk aan onontwikkelde eiwitten en suikers welke door gebrek aan structuur vrijwel direct beschikbaar zijn.

Wordt het gras dan ook nog eens zeer kort afgegraasd dan ontstaat er een groeistress welke de groeihormoon huishouding in hoogst alerte toestand brengt met maximale hormoon productie.
Samen met de snelle suikers en onbestendige eiwitten ontstaat er een cocktail van ongewenste voedingsstoffen die de basis vormen voor een hele reeks gezondheidsproblemen die we bij met name sobere dieren zien die niet voldoende energie output hebben om dit te kunnen compenseren.
Feitelijk dus niet geschikt voor de meeste paarden.

Uit onderzoek bij productie (raai)grassen, oftewel zogenoemde F1 hybriderassen, blijkt dat de groei zo snel kan gaan dat essentiële rijpingsprocessen niet volledig afgerond worden. Dit betekent bijvoorbeeld dat bij het ontwikkelen van de aminozuur ketens die uiteindelijk tot volwaardige eiwitten moeten ontwikkelen verstoringen ontstaan die het tot een onvolwaardig eiwit maken.
We produceren op deze manier wellicht heel veel massa, maar van welke kwaliteit?

Biologische grassen

Door biologische grassen, kruiden te zaaien en geen directe stikstof bemesting meer toe te passen zal het productiegras vanzelf verminderen en zullen de meer sobere grassen zich kunnen vestigen, net als de kruiden.

Biologische zaden kenmerken zich door hun trage (lees normale) groei en passen bij een extensief management waarbij geen drijf en / of kunstmest wordt gebruikt.

paard_weide_bio_kruiden91Wij bieden hiervoor een 4 tal biologische graszaad mengsels die rijk zijn aan diversiteit en ook prima gecombineerd kunnen worden al naar gelang bodem kwaliteit en gebruiksdoel.

Mengsels van structuurrijke robuuste en smakelijke grassen al dan niet in combinatie met natuurlijke stokstof binders / klavers voor het verbeteren van de natuurlijke stikstof opname / bodemvruchtbaarheid.

Kies voor een bodem die omschakelt van kunst of / en drijfmest in eerste instantie voor een lage dosering klaverzaden.
Op de meeste gronden zullen er bij deze omschakeling vanzelf klavers komen en tezamen met klavers bij zaaien kan daarmee het aandeel klavers te hoog worden.

De klaver is weliswaar zeer goed voor de bodem ontwikkeling maar te veel klaver betekent meer makkelijk opneembare suikers en eiwitten wat het met name bij graasweiden te rijk kan zijn voor de paarden. Houdt aan als richtlijn totaal ongeveer 10 % klaver in de graasweide.
Bij hooiland mag dit percentage wat hoger liggen omdat de hoge grasgroei de lagere klaver soorten zal verdringen.

Daarnaast bieden wij diverse bloemen en kruiden mengsels die zorgen voor verhoogde bio diversiteit voor de dieren.
Let op multi-mengsel nr 1 / Wolff mengsel bevat veel klavers en ook luzerne, wat ook een klaversoort is!

Om met deze zaden een maximaal rendement te behalen is ons advies ook onze bodemverbeteraars in te zetten.

Daarnaast, om een biologische bodem activiteit / balans te bevorderen, jaarlijks compost of / en vaste stalmest als organische bemesting opbrengen.

 

Losse kruiden en bloemenzaden


Naast de kruiden en bloemen mengsels bieden wij ook losse zaden om wat meer van bepaalde soorten in het grasland te krijgen.

Ieder plantje heeft tenslotte een breed scala aan eigenschappen, als ze in de wei staan kunnen de dieren er zelf voor kiezen naar individuele behoefte.

kruiden_wei34
Dit kan dus ook betekenen dat de dieren er geen behoefte aan hebben en dan blijft de plant gewoon staan.

Ondanks dat sommige kruiden dus niet worden gegeten hebben ze altijd nog een positief effect gehad in de ontwikkeling van de natuurlijke bodem balans.

Feitelijk vervult iedere plant die op een gegeven moment ergens groeit een functie in het belang van de ontwikkeling van de natuurlijke bodemvruchtbaarheid.

Kruiden maken b.v. etherische oliën aan, daarvoor hebben ze vele metalen- en minerale-sporen elementen nodig die ze vanuit de diepere lagen naar boven halen en als ze afsterven komen deze elementen weer beschikbaar voor de andere planten.

Ze bevatten daarnaast voedingsstoffen zoals slijmstoffen, looistoffen, bitterstoffen die zorgen voor een goede vertering en de organen aanzetten tot zuivering.

Ze trekken bepaalde insecten aan en weren anderen juist weer, ze geven kleur aan het landschap en een keuze mogelijkheid voor de individuele dieren.

Simpel gezegd kun je stellen dat wanneer het zaadje aanslaat wat wij gezaaid hebben het op die plek altijd vele waardevolle functies vervuld of het nu gegeten wordt of niet.

Voor de verschillende biologische grasmengsels klik hier

Paddock Paradise

Wij zijn voorstander van de paddock paradise principe want zelfs in zijn meest eenvoudige vorm, ongeacht het formaat, biedt het de mogelijkheid een stukje bodem eindelijk eens de rust te geven die nodig is om natuurlijke regeneratie processen op gang te laten komen zodat de biodiversiteit weer zal toenemen.

Voor meer info over paddock paradise klik hier.

Zaaien

Grassen zaaien kan grof gezegd van maart tot en met oktober, uiteraard al naar gelang de weer omstandigheden.

Bloemen en kruiden van april tot september.

Het zaaien kun je uiteraard op verschillende manieren doen, al naar gelang de situatie en wensen.

Bijvoorbeeld als je maar 1 kleine weide hebt waar de dieren veel op staan kun je kruiden hoekjes maken of langs de randen zaaien en dit afzetten zodat de dieren er niet bij kunnen.
Dit geef je pas weer vrij aan de dieren na dat de meeste planten zich hebben kunnen doorzaaien.
Het afzetten herhaal je ieder jaar waardoor vanuit deze stukken de verschillende planten zich ook kunnen uitzaaien naar het begraasde gedeelte.

Heb je wat meer ruimte dan kun je een speciale kruiden weide inrichten waar je de dieren van tijd tot tijd toegang toe geeft.

Of vanaf late herfst de hele winter aanbieden als de bodem / ruimte dat toelaat.

Als e.e.a. goed in het zaad is gekomen kun je deze stukken bv ook zeisen of bosmaaien en vers aan de dieren voeren.

 

Verder kun je een weide natuurlijk geheel opnieuw inzaaien of door zaaien met de graszaden.

Ook kun je op een perceel kris kras banen maken om de planten van daaruit zichzelf te laten verspreiden.

Maak de toplaag evt. wat los voor het doorzaaien op kort gras of zet deze om voor een nieuwe inzaai.

Bij het doorzaaien zal het rendement van de zaden wat lager liggen door concurrentie van de reeds aanwezige vegetatie dus zal het waarschijnlijk nog eens herhaald moeten worden, met dat de bodem door een extensief management veranderd zullen ook steeds meer verschillende planten bestaansrecht krijgen.

Bij nieuwe inzaai zullen meer planten / zaden direct een betere kans hebben maar zal de bodemkwaliteit uiteindelijk bepalen welke planten zich zullen kunnen vestigen.

Uiteraard moeten de planten eerst volwassen kunnen worden zaad aan te maken om zichzelf door te kunnen zaaien / vermeerderen.

Voor meer info kijk/klik op Zaaiadvies

De meeste kruiden houden van een niet te zure bodem met ruim voldoende metale en minerale sporen elementen.  Wat lava op deze plekken strooien is dus aan te bevelen.

Voor meer info kijk/klik ook op bodem en weidebeheer

ZOEKEN
SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Hoe wij met uw gegevens omgaan kunt u lezen in onze privacy verklaring. Wij delen uw gegevens niet met derden.

help-humus
jaar of de bodem

Bio-Ron