s
naar Bio-Ron op facebook
 • Home
 • Producten
 • Bodembeheer en weidebeheer
 • Paddock Paradise

Paddock paradise

paddock_paradise_bio_ron1
Paddock paradise is een positieve ontwikkeling welke zijn oorsprong heeft vanuit naturel hoefverzorging, / Jamie Jackson


Het principe berust op een round-track of omloop-pad wat de dieren dwingt te blijven lopen, door op verschillende plaatsen langs het pad o.a hooi en water aan te bieden met daarnaast allerlei andere aspecten uitdagingen bezigheden om de dieren hiermee de kans te geven hun natuurlijke behoeften te vervullen.

Oorspronkelijk is dit idee bedoeld om de hoefkwaliteit en algehele gezondheid te verbeteren en dit werkt altijd ten positieve!

Tegelijk biedt dit principe de mogelijkheid om de wat over blljft aan groen, de weide welke bij de meeste paardenhouders (te) klein is, een positieve boost te geven qua bodem gezondheid en daarmee voeding gezondheid.

Zie bij ons nieuwsbrief archief de youtube filmpjes waarbij Caspar ( holistisch dieren arts) ons bescheiden maar functioneel paddock paradise op 3000 m2 heeft gefilmd.

https://mailchi.mp/015ff6924900/interessante-en-leerzame-youtube-filmpjes-door-caspar-broekman-en-nieuwe-looks-en-feel-hennepzaad-olie

2015 het Jaar van de Bodem

De FAO heeft 2015 wereldwijd uitgeroepen tot het Jaar van de Bodem vanwege de humusarme toestand waar veel voedsel gronden in verkeren.

De bodem conditie bepaald de kwaliteit van het voedsel wat daar groeit, resp. de gezondheid van wie zich hiermee voedt.
Paardenhouders beheren weide grond en kunnen hiermee een bijdrage leveren de humus in de Nederlandse bodem te laten toenemen, samen met de vele boeren en volkstuinders die 2015 al hebben uitgekozen om extra aandacht aan humus opbouw te besteden.

Humus toename staat gelijk aan het verhogen van de gezondheid van de bodem en verbetering van de kwaliteit van het gras wat wij onze paarden voeren.
Dus aandacht voor humus toename betekent ook gezonder voedsel produceren voor onze paarden.

Paarden weiden zijn meestal arm aan humus want door overbegrazing, gebruik van drijfmest, kunstmest of spuiten wordt humus vernietigd.
Humus staat voor het zelf leverende vermogen van een bodem.
Als de humus ontbreekt zijn kunstmatige ingrepen nodig om de groei er in te houden t.a.v. de overbegrazing.

Een simpele oplossing is een PP track aan te leggen en de weidegrond die overblijft te verbeteren door een extensief biologisch management.
Wellicht betekent dit dat we meer ruwvoer moeten aankopen maar daar tegenover staan minder onderhoud kosten en zorgen t.a.v. de weide, gezonde bodem, resp. gezonde paarden.


Weidegang

etend_paard_bio_weide

 


Juist nu, wanneer steeds vaker blijkt dat de weidegang oorzaak is van veel gezondheidsproblemen, biedt Paddock Paradise een alternatief om duurzaam uit deze problematiek te geraken.

Door het voeren van o.a. kwalitatief goed ruwvoer binnen de track van een Paddock Paradise wordt snel zichtbaar welke verstorende invloed er van de weide uitgaat, want veel gezondheidsklachten verdwijnen simpel.

Door het vele lopen wordt ook de spijsvertering van de dieren bevorderd.

Daarnaast worden niet alleen het natuurlijke zoek- en sociaal gedrag gestimuleerd, maar ook de verstorende gras inname beperkt.


Paddock paradise biedt ons tevens de mogelijkheid om de bodemvruchtbaarheid / kwaliteit van onze weilanden, biologisch, te verbeteren. Waardoor de gewaskwaliteit die daar op groeit niet verstorend maar juist weer opbouwend wordt.

Kortom Paddock Paradise biedt enorm veel mogelijkheden een milieu aan te bieden wat past bij het wezen van het paard. Een uitdaging serieus na te gaan denken over hoe we de, vaak beperkte, ruimte beter kunnen benutten voor de paarden.

En als we onze bodems weer kwaliteit / vitaliteit kunnen geven en  duurzaam uit deze neerwaartse spiraal te geraken in het belang van mens, dier, de aarde en alles wat daarop leeft.

 


Diergezondheid

etend_paard_bio_weide6Voor alle soorten paarden een perfect werkend systeem maar specifiek bij dieren die te dik zijn / met allerlei gezondheid klachten kampen zal dit systeem voor een spectaculaire positieve verandering zorgen. 

Het zorgt o.a. dat ze veel, wat normaal is, gaan lopen wat essentieel is voor een gezonde spijsvertering.
Want het bewegen / organen masseren is een zeer belangrijk onderdeel van de vertering, een paard zal al gauw zo 20 km per dag lopen.

Vergelijk dat eens met hoe de dieren nu op de wei staan en afstanden afleggen!

Iemand die eens een gps op een paard zette binnen een doordacht paradise haalde dit met gemak en soms werd zelfs 30 km gerealiseerd!

 

Wei in weide

Door simpel gezegd een weide in de weide te maken ontstaat er rond de kleine weide een looppad wat qua breedte aangepast wordt aan de hoeveelheid dieren.

paddock_paradise_bio_ron2
De neurotische grasinname die voor veel dieren voor problemen zorgt neemt af met dat het pad meer belopen wordt en gras voor het merendeel verdwijnt, daarvoor in de plaats krijgen ze hooi.

Uiteraard zal in het begin de grasinname beperkt moeten worden omdat dan om kort gras gaat wat verstorend werkt vooral als het aandeel hiervan te groot wordt.

Wees royaal met hooi!

Een verandering naar echt zoeken naar het juiste voedsel ipv alleen maar grasmaaien per m2.
Zo eet een paard zich gezond ipv ziek.Creatief weidebeheer

Er kunnen allerlei accenten worden verzonnen zoals verschillende bodemkwaliteiten, water doorwading, niveau verschillen en boomstammen waar ze over moeten stappen, ook een stuk bos zou deel van het pad kunnen zijn, bescherm wel de bomen dan wel want als de bast rondom aangevreten wordt sterft de boom en dat is zeker niet de bedoeling.

Waar mogelijk dus het pad in het landschap integreren, bv perma-cultuur principes toepassen etc. etc. In ieder situatie zijn er vormen te bedenken met meer of minder van deze accenten.

Paddock paradise stimuleert tevens de communicatie tussen de verschillende individuen binnen de groep op een positieve manier. Het lokt normale socialisatie uit, veel meer dan wanneer dieren alleen op een wei zouden staan en overwegend met eten bezig zijn.

Niveau verschillen zoals een heuvel dagen de dieren uit het gesprek met elkaar aan te gaan wie bovenop mag staan. Als je dan toch een heuvel maakt dan heb je meestal gelijk een kuil, met of zonder water.

"Het" moment om de weide weer gezond  & waardevol te maken

paard_weide_bio_kruiden96Een groot voordeel hierbij is dat we de weide langer kunnen laten doorgroeien waardoor gras- en bodemkwaliteit verbeterd.

De grond krijgt rust en de planten kunnen weer volwassen worden.

Bij een juist management krijgen de kruiden ook weer een kans, in de natuur zou een paard overwegend dit soort grassen eten, hij komt simpel geen kort afgegraasde of gemaaide weide grond tegen.

Hij zou waar mogelijk het zaad uit de grassen prefereren, net zoals granen eigenlijk graszaden zijn, en daarnaast voldoende ruwvezel / kruiden opnemen tov van de geconcentreerde kracht die in de zaden zitten.

Op het tijdstip dat er voldoende in bloei is gekomen kunnen de dieren weer, gedoseerd, op deze weide gezet worden.

Zie deze weide als het puntje op de i, het kersje op de slagroom,  vitaliseer de bodem en zorg voor diversiteit. Leg het accent meer op het ruwvoer in de vorm van echt goed hooi.

Door te blijven overvragen van onze bodems, te veel paarden op een te klein oppervlak, maaien etc. zal de bodem steeds verder degenereren en zijn belastende invloed opvoeren!

Vele kleintjes maken groot
Er wordt veel over de boeren gesproken als zouden zij de bodem te intensief benutten, uiteraard kun je niet alle boeren over 1 kam scheren.
Maar feitelijk is veel paardenhouderij een zeer intensieve belasting voor de bodem.
Omdat we vaak met te veel paarden op en te klein stuk staan.

Maar ook op slechts kleine stukjes kun je een ergens snoepweide maken wanneer je een paddock paradise introduceert. 

 

Diversiteit binnen Paddock Paradise

 • Zorg ook voor een goede binnen omheining, voorkom ongelukken.

 • De dieren zullen uiteraard van het gras onder de omheining gaan eten, laat dat  waar mogelijk toe.

 • Dit biedt een gelijk goede mogelijkheid om juist daar meer diversiteit in bodemkwaliteiten aan te bieden.

 • Strooi bv op verschillende stukken onder de omheining alleen zeeschepenkalk, in verschillende hoeveelheden per stuk.

 • Doe hetzelfde met de andere meststoffen zoals lava en kleimineralen, laat ze elkaar ook gerust overlappen.

 • Op deze manier ontstaan er veel verschillen in grondtypen die weer planten zullen voortbrengen die verschillend van inhoud zijn ook al zien ze er van de buitenkant hetzelfde uit.

 • Vergelijkbaar met hoe in de natuur een paard langs verschillende biotopen / bodemgesteldheden trekt om zich gezond te houden en alleen dat te kiezen wat hen in een optimale conditie houdt.

 • De dieren weten zelf het beste wat ze nodig hebben, door dit te observeren krijg je gelijk een indicator welke meststoffen de dieren prefereren en dus je land nodig heeft om het juiste voedsel te produceren.

 • Dieren die een verstoort eetgedrag vertonen dienen uiteraard met beleid in een dergelijk systeem gebracht te worden.

 • Door plaatselijk wat ruimer met deze meststoffen te werken, overdoseren is eigelijk niet mogelijk, wordt de bodem meer basisch ipv zuur.  Dit is bij uitstek geschikte grond voor de diverse kruiden en meer passend bij het paard.

Samenvatting Paddock Paradise

paarden_spelendeEen paddock paradise bevordert de gezondheid op vele fronten.
Maakt beter gebruik van de (beperkte) beschikbare ruimte.

Biedt de weide / bodem de kans zich te regenereren tot een waardevolle voedingsbron.
Wekt het natuurlijke zoek / loop gedrag en socialisatie uit.

Zeer te overwegen waard dus.

Meer info vindt je bij onze links op deze site zie: https://www.bio-ron.com/links/30-paddock-paradise.html


Veel leesplezier, wees creatief !