Bodem Balans Analyse

bio-ron_weide_zaden22

Een analyse verteld iets over een klein stukje van een groter geheel

Door de combinatie van analyses toe te passen gaan we dieper in op de materie.
Samen geven zij een holistisch / completer beeld van de toestand van de bodem.
Een bodem balans analyse geeft b.v. inzicht in de verhoudingen tussen de mineralen en spoorelementen die in uw bodem aanwezig zijn.
Deze verhoudingen bepalen of uw bodem in balans is en belangrijker dan de aanwezige absolute hoeveelheden van de afzonderlijke elementen die in uw bodem zitten.

Om deze balans te bepalen wordt met de bodembalans-analyse (BBA) ten eerste de TEC (de totale uitwisselingscapaciteit) bepaald.
Dit getal geeft aan hoe groot het klei-humuscomplex in uw bodem is en daarmee de potentie waarin de grond in staat is om mineralen vast te houden en te leveren aan de plant.

Daarnaast wordt bepaald wat de bezetting van de verschillende kationen aan het klei-humus complex is. Hieruit komen de verhoudingen naar voren tussen de verschillende kationen in uw bodem. Deze verhouding is erg belangrijk om te weten omdat we dan weten welke mineralen er aangevoerd dienen te worden om de bodem te balanceren.

Een gebalanceerde bodem heeft, afhankelijk van de zwaarte van de bodem, de volgende ideale bezetting van kationen aan het klei-humus complex:

Mineraal     Streefwaarde

Calcium     60 – 70 %

Magnesium     10 – 20 %

Kalium     3 – 5 % (afhankelijk van gewas)

Natrium     0,5 – 1,5 %

Aluminium     0,5 %

Waterstof     10 %

Naast de bepaling van deze relatieve hoeveelheid aanwezige hoofdelementen wordt ook de absolute hoeveelheid bepaald waarin de verschillende hoofd- en spoorelementen aanwezig zijn.  Deze nutriënten zijn belangrijk voor een aantal functies binnen de plant.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  

  • Calcium -> Stevigheid van de plant, skelet van een dier. 

    

  • Magnesium -> Fotosynthese (Chlorofyl > Suikers > energie) ontwikkeling van bestendige suikers t.o.v. fructaan / onbestendige suikers

    

  • Kalium -> wortel ontwikkeling, wateropname, stevigheid , afharden, toename cellulose / pre biotische voedingsvezels

 

  • Stikstof -> vegetatieve groei / bladontwikkeling / energie opslag,  dus lage waarden voor (sobere) paarden. 

    

  • Zwavel -> enzymen en vitaminen voor plant en dier

    

  • Borium -> bloem ontwikkeling, fotosynthese, smaak / ontwikkeling etherische oliën

    

  • Koper -> verhoogt suikergehaltes, maar wel in balans

    

  • IJzer -> fotosynthese, hoge gehalten zijn vaak al in grondwater aanwezig, niet geschikt als drinkwater! 
  • Mangaan > vrucht uitgroei, smaak

 

bio-ron_weide_zaden26
Aan de hand van de BBA kan een gedegen advies gegeven worden over welke hoeveelheid calcium, magnesium en kalium enz. nodig is om de balans te herstellen. Daarnaast zal er een advies gegeven worden hoe de behoefte aan overige spoorelementen gedekt kan worden.

Een goede nutriënten balans in uw bodem zal resulteren in een goede bodemstructuur en voldoende beschikbaarheid van de nutriënten. Naast een goede nutriënten balans is het erg belangrijk om het bodemleven op peil te brengen. Het bodemleven heeft immers de taak om de nutriënten voor de plant beschikbaar te maken.

De kwaliteit van de soorten bodemleven kan beoordeeld worden door een bodemvoedselweb analyse en een chroma geeft een beeld van totale bodemactiviteit.

De combinatie van een goede nutriënten balans en een optimaal bodemleven zal resulteren in goede bodemvruchtbaarheid.
Hierdoor zullen planten sterker worden en minder bevattelijk zijn voor ziekte en deze onbalans overdragen op de dieren die zich hier mee moeten voeden.

 

Bioscan Analyse

Analyse voor inzicht in het micro-organismen leven / populatie in uw bodem.
Het analyseresultaat wordt vergeleken met de voor paardenweiden relevante streefcijfers.
Hierdoor krijgt u een goed inzicht waar de microbiële populatie moet worden aangevuld om aan de streefwaarden van een gezonde voedselketen te voldoen.

Chroma analyse

chroma_analyse_verdeling

Een chroma geeft een holistische interpretatie van een bodem. Een chroma bestaat uit 4 zones.

Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect af te lezen.  

 

A: Buitenste zone: Geeft de humus toestand van de bodem weer. Geeft de toestand van de organische stof weer. Gaat het om verse onafgebroken organische stof of betreft het echte humus.

Deze rand dient lichtbruin/beige te zijn er moeten wolkjes aanwezig zijn voor een goede humus ontwikkeling / toestand. Verse niet omgezette of verbrande organische stof uit zich in een donker bruine rand in deze zone.

B: Middelste zone: Geeft een beeld van het bodemleven. Deze rand dient stekelig en voldoende breed te zijn. Is deze rand smal en bevat deze geen scherpe tanden, dan is het microleven in deze compost of grond niet of nauwelijks ontwikkeld.

C: Binnenste zone: Geeft het doorluchtend en het vocht vasthoudend vermogen van de bodem weer.

Hiermee wordt de bodemstructuur bedoeld die door micro-organismen wordt gebouwd en niet door machines. Er dienen duidelijke radiaal lijnen aanwezig te zijn. Dit zijn lijnen die van het midden van het chroma naar buiten lopen. Als deze lijnen niet aanwezig zijn, is de doorluchting van de grond en hiermee het vocht vasthoudend vermogen niet op orde en zal deze grond waarschijnlijk verdicht zijn. Bij een compost chroma is dit tevens een indicatie voor de luchtigheid waarmee de compost is gemaakt. (Aërobe compostering)

D: Centrale zone: Geeft een beeld van de algemene bodemvruchtbaarheid. Deze zone moet wit van kleur zijn voor een goede bodemgesteldheid. Is deze bruin of donker van kleur, dan is de bodemgesteldheid verstoord.

bio-ron_chroma_analyse_bodemDe uiteindelijke beoordeling van de chroma is een cijfer dat is afgeleid van de standaardreeks. Dit cijfer heeft een minimum van 1 en een maximum van 12.
Hoe hoger het cijfer hoe beter de humusvorming, hoe actiever het bodem voedselweb en des te beter de structuur. 

Gezien de ‘wolkjes’ in de buitenste ring, humusvorming en de radiaal lijnen naar het centrum is de rechtse foto een mooi chroma wat een 7 of 8 waard is.

 

Laat u persoonlijk adviseren wat te doen met uw weide, analyses zijn niet altijd noodzakelijk maar wel leerzaam en geven een beeld van de huidige toestand.

Meer info voor Chroma’s vindt u in dit bijzondere en unieke boek.

thumb_chromatography

Meer informatie over de bodem adviezen welke wij kunnen aanbieden vindt u onder deze link:

https://bio-ron.com/diensten/persoonlijk-advies.html

 

 

ZOEKEN
SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Hoe wij met uw gegevens omgaan kunt u lezen in onze privacy verklaring. Wij delen uw gegevens niet met derden.

help-humus
jaar of de bodem

Bio-Ron